Wanneer u een zeer vergevorderd stadium van nierfalen hebt bereikt, wat in medisch taalgebruik “nierziekte in het eindstadium” (ESRD) wordt genoemd, worden u verschillende behandelingsmethoden aangeboden: extrarenale zuivering met zijn twee varianten, hemodialyse en peritoneale dialyse, of niertransplantatie. Elke modaliteit heeft haar voor- en nadelen. U moet dus volledig op de hoogte zijn: gesprekken met de nefroloog, gesprekken met het team van verpleegkundigen en diëtisten, en de mening van de patiënten met wie u in contact bent geweest gedurende de periode van langzame verergering van uw ziekte. Maar uiteindelijk bent u het die moet beslissen welke behandelingsmethode het best aan uw beroeps- en gezinsleven is aangepast, wetende dat geen enkele behandelingsmethode de andere uitsluit en dat zij integendeel in de tijd complementair zijn: de ene techniek kan een tijd lang worden gebruikt, dan weer een andere.

Extra-renale reiniging

Bij nierzuivering wordt een andere steun dan de nier gebruikt om uw lichaam te ontdoen van water en opgehoopte giftige stoffen, om elektrolyten zoals kalium en natrium in evenwicht te brengen en om uw bloeddruk te reguleren.
Hemodialyse: de ondersteuning is kunstmatig (“kunstnier”), in de vorm van plastic membranen georganiseerd in een “dialyseapparaat”: het membraan scheidt aan de ene kant het bloed, aan de andere kant een vloeibaar “dialysaat” van bepaalde samenstelling, en de uitwisseling tussen deze twee compartimenten zal het mogelijk maken uw bloed te filteren en te zuiveren.
Het bloed wordt naar de dialysemachine gebracht, en vervolgens weer naar u teruggevoerd, via plastic buisjes die op uw arm zijn aangesloten, waar enkele weken voor de eerste sessie een “vasculaire benadering” moet zijn voorbereid.
Elke week hebt u minimaal 12 uur dialyse nodig, verdeeld over 3 sessies, waarbij elke hemodialysesessie 4 uur duurt. Uw behandeling zal doeltreffend zijn als ze aan bepaalde precieze criteria voldoet, die een “adequate dialyse” definiëren.
De behandeling kan in een centrum of thuis worden georganiseerd. In het centrum bereiden technici de apparatuur voor en voeren verpleegkundigen alle technische aspecten van de hemodialysesessie uit. Thuis bent u het, meestal met de hulp van een familielid, die de meeste noodzakelijke manoeuvres uitvoert, wat een voorafgaande opleiding impliceert. Om uw behandeling goed te verdragen en eventuele problemen te voorkomen, zult u een tamelijk strenge levensdiscipline moeten volgen, met in het bijzonder dieetvoorschriften die beperkingen kunnen worden.
Peritoneale dialyse: de ondersteuning is hier natuurlijk, in de vorm van een anatomisch bestanddeel van het lichaam, het buikvlies, een membraan dat de organen van de buik omgeeft en dat een holte afbakent, virtueel in zijn normale toestand: Dit membraan, dat vele bloedvaten bevat, werkt als een dialysator, die aan de ene kant het te zuiveren bloed scheidt van een vloeistof, “dialysaat” genaamd, die in de buikholte is geïnjecteerd; hiertoe moet vooraf een buisje of katheter in de buikwand worden ingebracht. Het dialysaat moet meerdere malen per 24 uur worden vernieuwd. Er kunnen verschillende technische methoden worden voorgesteld, naargelang de dialysevloeistof manueel (continue ambulante peritoneale dialyse) of machinaal (automatische peritoneale dialyse) wordt ververst. Adequate peritoneale dialyse geeft zeer goede resultaten, vooral omdat deze thuis wordt uitgevoerd. Peritoneale dialyse geeft u meer autonomie, maar de mogelijkheid van complicaties (peritoneale infecties, voedingsproblemen) betekent dat de duur van deze techniek beperkter is.

Hemodialyse is de behandelingsmethode die wereldwijd door ongeveer 85% van de patiënten wordt gebruikt (90% in Frankrijk), met variaties die afhankelijk zijn van factoren die van land tot land of van regio tot regio verschillen (terugbetaling door sociale organisaties, toestand van de medische infrastructuur). Deze twee technieken van extrarenale zuivering slagen er niet altijd in om de gevolgen van het niet functioneren van de nieren volledig te corrigeren. In de loop der jaren kunnen complicaties optreden.

Niertransplantatie

Bij een niertransplantatie wordt een normale nier van een ander persoon in uw lichaam geplaatst, waarbij de nieuwe nier het werk doet dat uw twee zieke nieren niet meer kunnen doen.
Niertransplantatie: u kunt kandidaat zijn voor een transplantatie, d.w.z. op een lijst van ontvangers worden ingeschreven, als u jonger bent dan 65-70 jaar en als uit speciale onderzoeken geen contra-indicaties voor de transplantatie zijn gebleken. De steun is een nier die afkomstig is van een donor, meestal iemand die net is overleden, maar de nier kan ook afkomstig zijn van een levende donor, bijvoorbeeld van een familielid. Om ervoor te zorgen dat de nier door uw lichaam wordt geaccepteerd, moet de beste compatibiliteit worden gevonden en moet de afstotingsreactie met krachtige geneesmiddelen worden verminderd. Maar als de chirurgische ingreep relatief eenvoudig is, moet de controle na de transplantatie streng zijn om deze medicijnen zo goed mogelijk aan te passen. In de overgrote meerderheid van de gevallen zijn de resultaten van de transplantatie zeer goed: de getransplanteerde nier corrigeert alle stoornissen van nierinsufficiëntie en u herstelt een bevredigende gezondheidstoestand, onder voorbehoud van de verplichting om dagelijks medicijnen te nemen. Uit de statistieken blijkt echter dat verscheidene jaren na de transplantatie 1/4 tot 1/3 van de patiënten opnieuw dialyse moeten ondergaan wegens complicaties, vaak veroorzaakt door de geneesmiddelen zelf die, doordat zij het natuurlijke afweersysteem van het organisme verminderen, het optreden van infecties, met name virale, in de hand werken.

VOOR DIALYSE

TRANSPLANTATIE :
Veiligheid
Herstel van normale nierfunctie mogelijk na leeftijd 65
Betere klinische conditie mogelijk indien algemene conditie slecht is
Minder dieetbeperkingen
Grotere vrijheid
Lagere financiële kosten

TEGEN DIALYSE

TRANSPLANTATIE: gelijk aan slechts 15% van de normale nierfunctie
Grote chirurgische ingreep, complicaties op lange termijn met kans op invaliditeit
Niet aanbevolen > 65 jaar, beperking, verlies van vrijheid
Acute complicaties met vitale risicobeperkingen van een dieet
Beperkingen van een behandeling: voortdurende medicatie, hogere financiële kosten