In naam van onze vereniging, AIRG België, heet ik u welkom op onze nieuwe internetsite. AIRG België is een vzw naar Belgisch recht opgericht in 2006.

Onze vernieuwde website is er voor u. Zij is zowel informatief als interactief.

Zij heeft als doel u te INFORMEREN en te BEGELEIDEN bij de meest recente ontwikkelingen op het gebied van genetische nierziekten: medische of therapeutische informatie, getuigenissen van patiënten, evenementen georganiseerd door onze vereniging, lancering van behandelingen, wetenschappelijke ontdekkingen, ontmoetingen tussen patiënten en artsen enz…

Al deze informatie, uiteraard hoofdzakelijk medisch, wordt voortdurend gecontroleerd en beoordeeld door onze Wetenschappelijke Raad, samengesteld uit de meest eminente Belgische nefrologen, nefro-pediaters en genetici.

De vereniging bestaat uitsluitend uit vrijwilligers, gedreven door luisterbereidheid, solidariteit en hoop. Ieder van hen bekampt zijn eigen ziekte of die van zijn naasten, maar wil ook een stroom van solidariteit op gang brengen naar alle patiënten en families van patiënten die te kampen hebben met genetische nieraandoeningen.

Met verschillende links krijgt u ook toegang tot Belgische en buitenlandse websites van onze zuster-organisaties, andere Europese verenigingen die zich inzetten voor genetische nieraandoeningen, gespecialiseerde medische sites, farmaceutische laboratoria en alle andere mogelijke informatiebronnen.

AIRG België ontvangt geen enkele openbare subsidie en het is dus uw steun en goede wil die ons bestaan mogelijk maakt en ons toelaat onze missie voor onze patiënten en hun families te vervullen: sluit dus aan bij AIRG België als actief lid of steun onze organisatie door uw giften of door elk initiatief dat zinvol bijdraagt tot het bestendigen van onze vereniging.

Wij zijn er voor u: onze gegevens en contacten zijn gemakkelijk terug te vinden op deze website, die ook de uwe is.

Tot heel binnenkort.

Bruno WOITRIN, Voorzitter van AIRG België